Edukativni centar SIDARTA
Kneza od Semberije 6a,
Beograd

064/174-51-83
063/260-299

www.sidarta.rs

Pratite nas na Facebooku

Edukativni centar „Sidarta“ na stručan i profesionalan način pristupa dijagnostici i tretmanu deteta, sveobuhvatno prateći razvoj iz oblasti razvoja govora, psihomotornih ponašanja i ranog motornog razvoja.

Radimo sa decom svih uzrasta (bebama, predškolskom i školskom decom).

Naš tim čine stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom: reedukator psihomotorike, razvojni rehabilitator, somatoped, logoped i psiholog.

Tretmani i stimulacija se sprovode individualno uz prilagođavanje potrebama, sposobnostima i sklonostima svakog deteta.

Tretman reedukacije psihomotorike često upotpunjuje logopedski tretman jer deca koja imaju smetnje ili kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju najčešće imaju združeno i probleme u psihomotornom razvoju. Ličnost deteta se na najranijem uzrastu doživljava i ispoljava kroz telo.

Preko tela odnosno tonusa komuniciramo telesno i govorno. Dok se igramo telom učimo zapravo jezik. Upravo iz tog razloga reedukacija psihomotorike koristi telo, odnosno pokret za saznavanje o sebi, drugome, vremenu, ritmu i prostoru koji nas okružuje. Sticanjem novih iskustava preko pokreta deluje se na stimulaciju razvoja uz praćenje prirodnog puta saznavanja.

Reedukacija psihomotorike koristeći specifične vežbe i aktivnosti podstiče i stimuliše prirodne kapacitete deteta kako bi se ono pravilno razvijalo. Kod dece sa problemima u razvoju pomaže da dostignu maksimum svojih mogućnosti. Tretmani se odvijaju u posebno opremljenoj senzornoj sobi uz različite didaktičke i senzorne materijale pažljivo birane za svako dete.

Defektolog somatoped – razvojni rehabilitator radi rehabilitaciju i specijalnu edukaciju dece sa posebnim potrebama, dece sa psihofizičkim poremećajima i dece sa psihofizičkim nedostacima.

Bavi se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim programima kao i tretmanom i edukacijom dece sa psihofizičkim poremećajima.

Tretman se odnosi na decu sa slabom pokretljivošću, nedovoljnom koordinisanošću pokreta, oštećenjima grube i fine motorike kao i usporenim psihomotornim i senzomotornim funkcijama.

Poremećaji u funkcionisanju psihomotornog sprega mogu datirati od rođenja ili nastati tokom razvoja deteta kao posledica akutnih i hroničnih bolesti centralnog nervnog sistema, trauma mozga, anoksije.

Prati i stimuliše razvoj dece sa riziko faktorima gde je neophodno kontinuirano praćenje psihomotornog razvoja. Somatoped radi na polju stimulacije i usvajanja bazičnih i diferenciranih motornih obrazaca, usvajanja motornih veština i koordinacije, organizovanja funkcija pažnje, vizuomotorne kontrole i opažanja.

U nekim slučajevima izostaje samo jedna od ovih funkcija a nekad se uočavaju svi problemi istovremeno, takva stanja zahtevaju ozbiljan pristup i uključivanje deteta u tretman.

Usluge centra Sidarta:
– Reedukator psihomotorike
– Razvojni rehabilitator
– Logoped
– Psiholog