banja rusanda

„Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda“ iz Melenaca je ustanova koja je posvećena očuvanju zdravlja građana više od 150 godina.

Ono što „Rusandu“ čini posebnom je jedinstveni Park prirode koji se nalazi na obali slanog jezera Rusanda čije je dno prekriveno lekovitim blatom koje se koristi u lečenju i rehabilitaciji.

Zdravlje je osnov za srećan i dug život, zato ga držite pod kontrolom. Bogatstvo ove banje je lekovito BLATO (PELOID), jedinstveno u Evropi, a kvalitetan smeštaj, tehnička opremljenost, stručno i ljubazno osoblje će Vam pomoći u lečenju, ali i da delujete preventivno i sprečite bolesti i da se uspešno oporavite.

Banja Rusanda spada u red najpoznatijih domaćih lečilišta. Rusanda je posebno zanimljiva gostima zbog izvanrednog prirodnog okruženja, a osim rehabilitacije i lečenja brojnih oboljenja, u Banju Rusandu građani Srbije ali i regiona dolaze i radi preventive. Najvažniji, ne i jedini, razlog posete brojnih gostiju jesu izvanredni uslovi za medicinsku rehabilitaciju. Medicinska rehabilitacija se sprovodi kroz zdravstvenu zaštitu i kroz nju prolaze svi kod kojih postoji mogućnost ponovnog nastanka oboljenja.

Bolesti koje se leče u Banji Rusanda su: rehabilitacija nakon neuroloških oboljenja, stanja nakon traume ili hirurških intervencija, reumatoloških oboljenja, kožnih oboljenja, kao i kod deformiteta lokomotornog sistema kod dece.

Mi lečimo reumatološka, neurološka, stanja nakon povreda i hiruških intervencija, kao i kožna obolenja. “Banja Rusanda“ je posvećena turizmu, pa naši gosti mogu doći i na relaksaciju i rekreaciju. Gost je uvek u centru pažnje i poštovanja, dok je pristup pacijentima stručan i vrhunskog kvaliteta. Sve je u službi profesinalng lečenja, opuštanja, povratka svežine, lepote i osmeha. Za to je zadužeb kvalitetan stručni kadar i ljubazno osoblje.

SMEŠTAJ

Smeštaj u Specijalnoj bolnici “Rusanda” je paviljonskog tipa. Takav tip smeštaja omogućava odvojen smeštaj i tretman najtežih bolesnika, pokretnih bolesnika, korisnika usluga preventivne rehabilitacije, velnesa i rekreacije. Sobe su opremljene televizorima. Korisnicima usluga banje „Rusande“ je dostupan neograničen pristup internetu (Wi-Fi).
U Banji “Rusanda” mogu se organizovati poslovni sastanci, susreti, seminari, konferencije i drugi vidovi naučno-stručnih i drugih skupova. Za potrebe organizovanja ovakvih vidova skupova raspolaže se adekvatnim prostorom za predavanje i prezentacije, opremljenim savremenom audio/video tehničkom opremom (projektor, platno, mikrofon, razglas) i adekvatnom tehničkom podrškom.

MEDICINSKA REHABILITACIJA

Rehabilitacija predstavlja process optimalno mogućeg osposobljavanja pacinejta razvijanjem do njenih preostalih fizičkih, mentalnih, socijalnih i profesionalnih sposobnosti do maksimalnih mogućnosti.
U Specijalnoj bolnici „Rusanda“ se sprovodi prva faza rehabilitacije, a to je medicinska rehablitacija. Ovu fazu bi trebalo da prođu svi oboleli i povređeni kod kojih postoji opasnost nastanka trajnih posledica. Medicinska rehabilitacija omogućava da onesposobljena osoba postigne što veći stepen samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

Ciljevi medicinske rehabilitacije su:
– osposobljavanje bolesnika za nezavisnost u aktivnostima samozbrinjavanja i svakodnevnog života
– sprečavanje težeg stepena invalidnosti i hendikepa
– zapošljavanje
– socijalna reintegracija

Zadaci medicinske rehabilitacije su:
– očuvanje ugroženih funkcija
– uspostavljanje oštećenih funkcija
– nadoknada izgubljenih funkcija kroz razvijanje preostalih sposobnosti /kompenzacija/ ili zamena (supstitucijа)
– prilagođavanje na invalidnost

𝐌𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐩𝐜𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐬𝐮: pregled, terapijski program sa ciljem rehabilitacije i planom lečenja, nega, fizikalna rehabilitacija, radna terapija, psihodijagnostika, neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija, logopedska i neuropsihološka dijagnostika, tretman i rehabilitacija, higijensko-dijetetski režim.

Č𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢 𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐬𝐮: lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinska sestra/tehničar, fizioterapeut, radni terapeut, psiholog-neuropsiholog, logoped-
afaziolog, nutricionista.

𝐔 𝐨𝐤𝐯𝐢𝐫𝐮 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐣𝐮𝐣𝐞 𝐬𝐞: kineziterapija, radna terapija, svi ostali vidovi fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, terapija ultrazvukom, laserom, bioptron lampom i dr.), neuropsihološka rehabilitacija, peloidoterapija, hidroterapija.
„Program rehabilitacije je individualan, koriguje se dnevno u zavisnosti od opšteg stanja i mogućnosti bolesnika. Obavezan deo našeg posla je i edukacija pacijenata i porodice koja je vezana za bolest i hendikep, a u cilju boljeg funkcionisanja pacijenta u dnevnom životu. Kada je medicinska rehabilitacija završena bolesnicima

KORISNE INFORMACIJE

– U našoj banji je neograničen pristup WI FI internetu
– Banja Rusanda se nalazi na 97 km od Beograda
– Banja Rusanda se nalazi na 116 km od aerodroma Beograd
– Banja Rusanda je na 16 km od Zrenjanina
– Davne 1867. Banja “Rusanda” je počela sa radom
– Na raspolaganju su vam manuelne masaže parcijalne i celog tela
– U našoj ponudi možete naći podvodnu masažu, jaccuzi, biserna kupka
– Mnogobrojne terapije kvalitetno obavlja naš stručni tim
– Peloid (lekovito blato) u svom hemijskom sastavu pokazuje prisustvo: Si, Al, Fe, Na, Mg, Ca, K, Ch, S, B, Ba, Cu, Rb, Sr, Zn
– Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama, kao i korišćenje vaučera

Posetite nas, doživite, zavolite!