elektromehanika nis

ELEKTROMEHANIKA d.o.o. – CENTRALA
gen. Milojka Lešjanina 93a, 18000 Niš, Srbija

+381 18 4264 008
+381 18 4264 310

e-mailoffice@elektromehanika.co.rs
wwwwwww.elektromehanika.co.rs

„Elektromehanika“ postoji u Nišu već više 60 godina, tačnije od 1953. godine. Preduzeće je nekoliko puta menjalo svoj pravni oblik, ali je osnovna delatnost zadržana do danas.

Naš glavni motiv i cilj je zadovoljstvo naših kupaca. Naš stručni tim je uvek spreman da odgovori i najtežim zahtevima domaćeg, a i stranog, tržišta, o čemu svedoči lista referenci. Kroz relativno dugu istoriju poslovanja, na prvo mesto smo uvek postavljali kvalitet izvršene usluge, odnosno isporučenog proizvoda, na obostrano zadovoljstvo, i nas i naših kupaca.

Od 2007. godine „Elektromehanika“ d.o.o. je privatna firma koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom razvodnih postrojenja 0,4kV i 10kV za industrijske objekte, remontom transformatora do 4MVA i izradom svih tipova razvodnih ormana.

Firma zapošljava oko 20-tak ljudi, uglavnom inženjera i tehničara iz oblasti jake struje. Posedujemo licence za projektovanje i izvođenje elektroenergetskih radova (350. i 450.) za naponske nivoe 0,4kV i 10kV, na svim tipovima objekata: industrijskim, poslovnim, komercijalnim i stambenim.

U proteklih 10-tak godina realizovan je veliki broj industrijskih objekata: proizvodne hale različitog tipa, hladnjače, magacini, itd. Izgrađeno je više desetina trafo-stanica: montažne-betonske trafo-stanice (MBTS), stubne trafo-stanice (STS). Izgrađen je veći broj 10kV dalekovoda (podzemnih i nadzemnih). Takođe, vršena je i rekonstrukcija postojeće rasvete u parkovskim zonama.

Naš osnovni motiv je zadovoljstvo naših kupaca, jer je iza nas duga i uspešna istorija poslovanja koju nameravamo da sledimo. Zato će „Elektromehanika“ uvek težiti da usavršava i poboljšava svoj proizvodni i poslovni proces, kao i da bude stalno otvorena za mlade i stručne ljude koji žele da steknu praktično znanje i iskustvo na odgovornim poslovima vezanim za projektovanje i implementaciju elektroenergetskih rešenja.

PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni program „Elektromehanike“ d.o.o. Niš obuhvata proizvodnju sledeće opreme:

 • Proizvodnja srednjenaponskih blokova 12kV sa vazdušnim rastavljačima za unutrašnju ugradnju
 • Proizvodnja niskonaponskih postrojenja 0,4kV za unutrašnju ugradnju za montažne-betonske ili zidane trafo-stanice
 • Proizvodnja uljnih distributivnih transformatora prenosnog odnosa 10/0,42kV snage od 50kVA do 250kVA
 • Proizvodnja različitih tipova metalnih razvodnih ormana
 • Proizvodnja specijalnih postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije
 • Proizvodnja ormana za stubne trafo-stanice (STS) 10/0,4kV
 • Proizvodnja okruglih čeličnih stubova za javnu rasvetu

IZVOĐENJE ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA

„Elektromehanika“ d.o.o. Niš izvodi sve vrste elektromontažnih radova na objektima različite namene:

 • Industrijski objekti
 • Poslovno-trgovinski centri
 • Rezindencijalni objekti
 • Trafo-stanice 10/0,4kV
 • Dalekovodi 10kV i 0,4kV
 • Elektroenergetske instalacije
 • Instalacije spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja
 • Gromobranske instalacije