Pharma product
Koste Glavinića 2,
Beograd

011/3690 338

pharmaproduct.n@gmail.com
www.pharmaproduct.co.rs

Preduzeće Pharma product je osnovano 1992. godine u Beogradu, a 1993. godine je formiralo galensku laboratoriju za proizvodnju tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika.

Pharma product je postao jedinstven po proizvodnji rastvora, naročito sterilnih, (Aqua purificata, Aqua purificata sterilizat, Sol.Acidi borici 3%, sterilis, Sol.Natrii chloridi 0,9%, sterilis) kao sirovina u magistralnoj izradi. Druga grupa proizvoda bili su sirupi na bazi biljnih ekstrakata.

Pharma product u svom timu stručnjaka ima doktora nauka, primarijusa i specijaliste za izradu lekova koji svojim znanjem i iskustvom rešavaju mnoge probleme koji se javljaju u proizvodnji, naročito tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika. Usluge se odnose na sugerisanje i odabir odgovarajućih tehnoloških postupaka ili tehničke opremljenosti prostora u kome se proizvodnja obavlja.

Osnovni principi razvoja Pharma producta su:

– primena savremene opreme, izrađene od otpornih materijala, nerđajućeg čelika, sa zatvorenim sistemom rada i
– učešće obrazovanog visoko stručnog kadra za proizvodnju lekova (specijalisti za izradu lekova, dr nauka i magistri farmacije).

Pharma product se uključuje u prilagođavanje i usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom. Osnovu usaglašavanja propisa u proizvodnji lekova sa evropskim zakonima, čini primena principa dobre proizvođačke prakse, u cilju dobijanja proizvoda propisanog kvaliteta. Isto tako, Pharma product investira u sopstveni proizvodni i poslovni prostor.

U proizvodnom programu Pharma product-a glavno mesto zauzimaju:

1. Proizvodnja dijetetskih proizvoda – sirupa
2. Proizvodnja sterilnih vodenih rastvora (medicinska sredstava, sterilni tečni galenski lekovi)
3. Proizvodnja rastvora (nesterilni tečni galenski lekovi, tečni preparati opšte namene)
4. Polučvrsti farmaceutski oblici preparata opšte namene

Od proizvoda izdvajamo:

– LENS CARE rastvor za pranje, uklanjanje naslaga lipida i proteina, dezinfekciju, vlaženje i čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih sočiva, sterilan, sa kasetom za sočiva.
– AMARAPHARM® SIRUP – pelena, kičice i lincure i kompleksa vitamina (vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, pantenol , vitamin C i vitamin D3)
Pharma SLEZ® SIRUP belog sleza i kamilice
Pharma EX® SIRUP jagorčevine, timijana i nane
– Plantapharm® SIRUP bokvice, jagorčevine i timijana i nane
Rastvor borne kiseline 3% sterilan
Kapi za oči 10ml
Pakovanje od 100ml rastvora
Pakovanje od 380ml rastvora
Rastvor rivanola 0,1% sterilan
Nafazol 0,5‰ kapi za nos 10ml
Nafazol 1‰ kapi za nos 10ml