hidroizolacija MD sombor

Hidroizolacija „Hidro MD“

Tome Roksandica 95,
25000 Sombor

Osnovna delatnost SZR „Hidro-MD“ je HIDROIZOLACIJA, tj. zaštita svih vrsta objekata od kapilarne vlage, totalnim presecanjem zida i postavljanjem kvalitetne hidroizolacije.

Poznato je da kapilarna vlaga svojim delovanjem oštećuje zidove, a u stambenom prostoru može biti štetna po zdravlje.

Zato smo se opredelili za pružanje usluga u sanaciji i sprečavanju posledica razornog delovanja kapilarne vlage na kućama i starim objektima od istorijske, kulturne i društvene važnosti (crkve, manastiri, muzeji, pozorišta, škole, domovi kulture, vatrogasni domovi itd.).

Hidroizolacija sprečava vlage u zidu

Vlaga u zidu kretanjem prema gore stvara negativno električno polje i pojačava kapilarni efekat.

Propadanje zidova zbog dugotrajne vlage u njima, najčešće se javlja kao posledica neispravnosti na vodovodnim ili kanalizacionim cevima, ali često i zbog loše hidroizolacije stambenog objekta.

Nije presudan materijal od kojih su zidovi napravljeni, tj. da li je u pitanju kameni zid, zid od cigle ili nekog drugog građevinskog materijala. Čak je i kameni zid porozan i sklon vlaženju kao i svi ostali.

Hidroizolaciju izvodimo:

– Ručnim električnim testerama, pomoću vidija lanaca.
– Specijalnom mašinom, dijamantskom sajlom, presecamo debljine zidova do 10m.
– Vertikalna hidroizolacija- lepljenje kondora na zid.

DAJEMO GARANCIJU NA IZVEDENE RADOVE!

PREKO 25 GODINA ISKUSTVA !