AD UKRAS
Rudjera Boškovića 3,
36300 Novi Pazar

020/385-078

info@adukras.com
www.adukras.com

Industrija i rudnici mermera i granita AD „Ukras“ iz Novog Pazara osnovana je 1953. godine zasnivajući se na tradiciji obrade kamena i granita na ovim prostorima.

Zahvaljujući pre svega vlastitim resursima, osposobljenom radnom snagom i stručnjacima, AD „UKRAS“ se afirmisao na tržištu i postao jedno od vodećih preduzeća za proizvodnju, preradu i ugradnju svih vrsta mermera i granita na prostoru bivše Jugoslavije i šire.

Naš mermer i granit uradili smo u više značajnih objekata u gradovima na prostoru bivše Jugoslavije.

Za kratko vreme AD „Ukras“je postigao značajne rezultate u oblasti visokogradnje pre svega u Nemačkoj a zatim i Holandiji, Belgiji, Crnoj Gori i Srbiji.

Zahvaljujući iskustvu, najmodernijim mašinama i opremi, stručnoj i osposobljenoj radnoj snazi i znanju o izvodjenju najsloženijih gradjevinskih radova AD „Ukras“ se svrstao medju pet najvećih gradjevinskih firmi u Nemačkoj.

Danas je AD „Ukras“ firma sa 404 zapošljenih i u svom sastavu ima inžinjere raznih struka, poslovodje i majstore sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti gradjevine, takodje poseduje najsavremeniju mehanizaciju (kranove, bagere, kamione, fabriku betona i ostalo) kao i svu prateću opremu.

U sastavu firme AD UKRAS nalaze se četiri rudnika mermera i granita:

– Jošanička banja
– Grab- Čačak
– Mali krš- Pazarište Novi Pazar
– Suva Čuprija

AD UKRAS je firma sposobna da samostalno izvede sve najzahtevnije poslove iz oblasti građevinarstva, kako putne infrastrukture, linijskih vodova i dr. niskogradnje i visokogradnje, tako i svakojake objekte, javne, namenske ili stambene upotrebe.

Praktikujemo samostalno projektovanje, samostalno izvođenje svih građevinskih radova, mašinskih radova, mašinsko-montažnih radova, elektro radova.

Naš raznovrstan portfolio obuhvata: administrativne, komercijalne, stambene zgrade, konferencijske centre, bolnice i zdravstvene centre, turističke i sportske centre, industrijske i infrastrukturne objekte.