NBS: Ukinuta neograničena provizija menjačnicama

Narodna banka Srbije ukinula je menjačima neograničenu proviziju na prodajni kurs evra i ostalog stranog novca.

Prema novoj odluci, koja se primenjuje od petka 11. marta, menjačnice će na prodajni kurs evra moći da zaračunavaju najviše – jedan procenat provizije. To, praktično, znači da evro na taj dan – 11. marta – ni u jednoj menjačnici u Srbiji ne sme da bude skuplji od 120,31 dinar.

„Za obavljanje menjačkih poslova menjač može naplatiti proviziju… Pri otkupu, odnosno prodaji efektive javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu od fizičkih lica naplatiti proviziju u iznosu najviše jedan odsto“, stoji u izmenjenoj Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja je u četvrtak popodne objavljena u Službenom glasniku, a primenjuje se dan kasnije, a prenosi N1.

Do sada su, podsetimo, menjačnice mogle da zaračunavaju proviziju od jedan odsto pri otkupu deviza od građana, dok provizija pri prodaji evra i drugog stranog novca nije bila ograničena.

Računica sada, posle objave izmenjene odluke, izgleda ovako: u menjačnicama se devizni kurs evra formira tako što su dozvoljena odstupanja od srednjeg kursa najviše 1,25 odsto naviše i naniže, i na to može da se – i kod prodajnog i kod otkupnog kursa, doda provizija od jedan odsto.

Koliko građane sme da košta evro u menjačnicama

Zvaničan srednji kurs NBS za petak, 11. mart, iznosi 117,6470 dinara. Kada se na to doda 1,25 odsto, koliko može da iznosi maksimalni prodajni kurs, pa na zbir još jedan odsto provizije, dolazimo do maksimalnih 120,31 dinar koliko građane sme da košta evro u menjačnicama.

U suprotnom smeru – kada se od srednjeg kursa oduzme 1,25 odsto, koliko može da iznosi minimalni otkupni kurs u menjačnicama, pa se dobijeni rezultat umanji za još jedan odsto provizije, dobijamo minimalnih 115,01 dinar za koliko građani mogu da prodaju evro u menjačnicama.

Dakle, u petak 11. marta cena evra u menjačnicama, zajedno sa maksimalnom provizijom, sme da se kreće u rasponu od 115,01 do 120,31 dinar.

Pri tome, iznos provizije u menjačnicama mora da bude posebno istaknut, odvojeno od prodajnog i otkupnog deviznog kursa.

Ista provizija ceo dan

„Menjač je dužan da na početku radnog vremena istakne obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije – koji ne može biti veći od jedan odsto – tako da ono bude vidljivo za stranke, i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da ovo obaveštenje ne može menjati u toku radnog vremena“, stoji u Odluci NBS.

Novom odlukom NBS predviđeno je i da za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač može da koristi softver Narodne banke Srbije ili softver jedne od banaka s kojima ima zaključen ugovor, a javni poštanski operator – sopstveni softver.

„Softveri treba da sadrže tehnološko-aplikativna rešenja koja omogućavaju obavljanje menjačkih poslova na propisan način, uključujući i utvrđivanje i primenu kurseva i provizija ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora koji se utvrđuju na način propisan ovom odlukom“, navodi se u propisu.

Softver, takođe, kako se dodaje, treba da obezbedi i beleženje, čuvanje i dostavljanje Narodnoj banci Srbije svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima.

Izvor: N1