Poliklinika Life Impuls

U prijatnom ambijentu poliklinike Life IMPULS, obavljaju se pregledi pacijenata od strane odabranog tima lekara, specijalista i subspecijalista iz oblasti: pedijatrije, interne medicine, medicine rada, neurologije, psihijatrije, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike.

Profesionalnom primenom savremenih metoda dijagnostike i lečenja, poliklinika Life IMPULS je mesto, gde brigu o zdravlju Vas i Vaše porodice možete poveriti iskusnom stručnom timu.

Nastojimo da pružimo zdravstvene usluge vrhunskog kvaliteta, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta. Našim pacijentima želimo da omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi porodice, od najmlađih do najstarijih, da reše svoje zdravstvene probleme.

Naša težnja je da pacijentu za najkraće vreme obezbedimo doktora eksperta za zdravstveni problem koji ga opterećuje. Briga za pacijenta je srž naših aktivnosti i ona mora biti kontinuirana, pa ne sme prestati ni u momentu kad pacijent napusti zdrastvenu ustanovu. Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.

Svakog radnog dana od 08-20 časova, kao i subotom i nedeljom od 8-20 časova, poliklinika Life IMPULS je otvorena, a naši stručni timovi spremni da pomognu u rešavanju Vaših zdravstvenih tegoba.

Za hitne ili vremenski neodložne preglede, postoji mogućnost zakazivanja pregleda i neradnim danima, subotom popodne, nedeljom i tokom praznika na telefon 066/82-000-60. Takodje, postoji mogućnost da Vas pedijatar i specijalista interne medicine u u toku dana pregleda i bez zakazivanja.

Usluge u poliklinici Life Impuls


INTERNA MEDICINA

Interna medicina je grana medicine koja se bavi bolestima unutrašnjih organa i ima više subspecijalističkih oblasti u koje spadaju:

 

PEDIJATRIJA

Koristimo najsavremenije standarde za prevenciju i lečenje dece i svakodnevno težimo usavršavanju znanja i metoda, a sve u cilju očuvanja zdravlja Vašeg deteta, koje sa sigurnošću možete da poverite iskusnom pedijatrijskom timu poliklinike Life IMPULS.
U okviru preventivne pedijatrije, pratimo rast i razvoj deteta kroz savetovalište i sistematske preglede, od rođenja deteta do adolescencije.

 

ULTRAZVUK I KOLOR DOPLER

U poliklinici Life Impuls možete obaviti veliki broj ultrazvučnih i Kolor Dopler pregleda dece i odraslih

01.    Ultrazvuk srca (ehokardiografija)
02.    Ultrazvuk dojki (sa ili bez kolor doplera)
03.    Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
04.    Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi i mišića vrata
05.    Ultrazvuk urotrakta (bubrezi, prostata, ureteri, bešika)
06.    Ultrazvuk stomaka (abdomena)
07.    Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva
08.    Kolor dopler arterija i vena donjih ekstremiteta
09.    Kolor dopler arterija i vena  gornjih ekstremiteta
10.    Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta
11.    Kolor dopler arterija  gornjih ili donjih ekstremiteta
12.    Ultrazvuk renalnih arterija  i nadbubrega (sa kolor doplerom)
13.    Ultrazvuk abdomenalne aorte (sa kolor doplerom)
14.    Ultrazvuk abdomena sa  abdomenalnom  aortom
15.    Ultrazvuk štitne žljezde
16.    Ultrazvuk reumatologa (zglobovi)
17.    Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda
18.    Ultrazvuk timusa 23.
19.    Ultrazvuk mozga kod beba
20.    Ultrazvuk kukova
21.    Ultrazvuk kolena i poplitealne fose kod dece
22.    Ultrazvuk ramena
23.    Ultrazvuk lakta
24.    Ultrazvuk skočnog zgloba
25.    Ultrazvuk testisa
26.    Ultrazvuk male karlice

 

PSIHIJATRIJA,PSIHOLOGIJA,LOGOPEDIJA

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe.

Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove.

Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji.

Specijalisti sve tri navedene oblasti u Poliklinici Life Impuls su Vam dostupni svakodnevno

 

NEUROLOGIJA

Neurologija se bavi ispitivanjem i  lečenjem bolesti nervnog sistema (mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića).

Pregled  obuhvata  ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, kao i ispitivanje  senzibiliteta i kontrole sfinktera.

KUĆNE POSETE

Prema potrebi zdravstvenu uslugu možete dobiti i u svom domu.

 • pregled pedijatra
 • pregled lekara različitih specijalnosti,
 • kućna poseta lekara opšte medicine,
 • merenje krvnog pritiska,
 • EKG,
 • merenje šećera u krvi,
 • laboratorija,
 • davanje intramuskularnih injekcija
 • terapija parenteralnim putem (venske injekcije, infuzije),
 • obrada i previjanje rane (u kućnim uslovima),
 • kućna poseta specijaliste jednom mesečno (merenje krvnog pritiska, EKG, savet, edukacija pacijenta i članova porodice),
 • poseta patronažne sestre.

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Zahvaljujući saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Nišu, čija je delatnost laboratorijska dijagnostika, moguće je uraditi sva potrebna laboratorijska ispitivanja. Uzimanje materijala za laboratorijsku analizu (krv, urin, brisevi) moguće je obaviti u prostorijama Poliklinike Life Impuls ili matičnim zdravstvenim ustanovama Human, Neolab, Talijalab.

 

OSTALE USLUGE

Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji  sa drugim zdravstvenim ustanovama u Nišu, u skladu sa čl 40 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, moguće je u okviru Poliklinike Life Impuls organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftalmologija, specijalista ORL,fizijatar i dr) u cilju da se pacijentu obezbedi kvalitetna i bezbedna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene delatnosti za koju je poliklinika osnovana.