Predškolska ustanova, vrtić "Mazza"

Mazza I : Mačvanska br. 22 (Centar)
Mazza II: Despota Đurđa br.65 (Durlan)
Mazza III:Stojana Andrića br.33 Ledena stena (Minovo naselje)

Mazza I: 018 217 619
Mazza II: 018 510 116
Mazza III: 018 523 622
Direktor Danijela Gocić
064 131 52 67
064 221 45 90

mazza_nis@hotmail.com
Posetite nas na Facebooku

Predškolska ustanova, vrtić „Mazza“ ove godine slavi 30 godina od početka rada

Predškolska ustanova, vrtić „Mazza“ osnovana je 1990. godine, AKREDITOVANA od strane Ministrarstva prosvete prvi put 1992.god. po donošenju Zakona o društvenoj brizi o deci (Sl.gl. RS br. 49/92), poslednji put verifikovana, akreditovana br. 022-05-12/2011-07/1 2012.godine u skladu sa poslednjim Zakonom o osnovama sistema obazovanja i vaspitanja (Sl.gl. RS, br. 72/09 i 52/11) i člana 10. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. RS, br. 18/10).

SUBVENCIJA ZA BORAVAK DECE U VRTIĆIMA MAZZA!

Prema odluci koju je donela skupština Grada Niša od 28.12.2015. godine, pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece imaju i vrtići i/ili predškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice. Prema toj odluci za boravak dece u vrtićima MAZZA Grad Niš dodeljuje subvencije.

    PU „Mazza“ svoju delatnost sa decom i roditeljima realizuje u četri objekta u Nišu: u ulici Despota Ðurda br.65, u ul. Macvanska 22, u ul. Stojana Andrica br.33, Ledena Stena (Minovo naselje) i u ul. Pavla Sofrića br. 48a, Brzi Brod, obuhvatajuci decu od 6 meseci do polaska u školu, sa raznovrsnim oblikom aktivnosti i boravka (2,3,4,6 i 8-9 sati).
2012. godine smo dobili najnoviju licencu za obavljanje delatnosti od strane Ministarstva prosvete.

 

Vrste programa vaspitno-obrazovnog rada

 1. Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine
 2. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu, t.j. 6 godina
 3. Pripremni predškolski program za uzrast dece od 6 do 7 godina.

Posebni programi vaspitno-obrazovnog rada

 1. Boravak u prirodi-rekreativni rad s decom (škola u prirodi-Kopaonik-Brzeće u svom apartmanu)
 2. Početni kurs engleskog jezika
 3. Umetnički atelje (muzički, likovni, plesni, gluma)
 4. Sportske aktivnosti u Ustanovi (sportsko rekreativne i sportsko-korektivne)
 5. Nega i ishrana dece

Oblici saradnje

 1. Saradnja sa porodicom
 2. Saradnja sa lokalnom zajednicom
 3. Saradnja sa osnovnom školom
     Ustanova je otvorena prema društvenoj i lokalnoj sredini, kao i prema roditeljima dece koja se nalaze u njoj, kod najstarijih predškolaca i prema školi koja ih očekuje za godinu dana.
PU „Mazza“ svake godine planira i ostvaruje dinamičnu i raznovrsnu saradnju sa pomenutim institucijama u užem i širem okruženju (međusobne posete raznih gostiju: književnika, muzičara, glumaca, pesnika, sveštenika, sportista, kulturnih i javnih radnika).

Detaljnije o radu sa decom

– Uspešno se ostvaruje adaptacija dece u vrtić (u periodu dolaska dece u vrtić), kao i nega dece jaslenog uzrasta (od 6 meseci do 3 godine). To je omogućeno zahvaljujući malom broju dece u svakoj mešovitoj grupi (5-7 po vaspitaču), jer je obezbeđen individualni pristup svakom detetu u toku radnog dana.
– O zdravlju dece posebno se vodi računa redovnim praćenjem i preventivnim radom, a naročito kod dece sa specijalnim potrebama (astmatičari, epileptičari itd.)
– Organizuju se redovne posete lekara Stomatologa kao i učešće Ustanove u projektu „Kako osloboditi dete straha od lekara“, koji vodi Medicinski fakultet u Nišu.
– Organizuju se izleti, tako da su deca upoznata sa istorijskim i kulturnim znamenitostima grada, aktivno se učestvuje u maskenbalu, ekološkim i drugim manifestacijama, priredbe za roditelje, izložbe i predstave u Pozorištu lutaka.
– Ustanova je uključena u projekte koje vode: Filozofski fakultet (grupa za psihologiju), Medicinski fakultet, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, čiji studenti provode pedagošku praksu u Ustanovi tokom školske godine.
– S posebnom pažnjom se organizuju raznovrsne radionice za sve uzrastne grupe, sa kojima se učestvuje na manifestacijama koje organizuje lokalna zajednica.

 ČEKAMO VAS!