Privatna škola „Vladislav Petković Dis“
Internacionalnih brigada 57,
Beograd

063/16-98-390

skola_dis@yahoo.com
www.skoladis.edu.rs

Privatna škola „Vladislav Petković Dis“ se nalazi u ulici Internacionalnih brigada 57, u delu Beograda poznatom kao Vračar. Škola je akreditovana od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Osnovna škola “ Vladislav Petković Dis“ je savremena, ne samo po opremi i nastavnim sredstvima, već i po metodama nastave u kojoj je svaki učenik aktivan učesnik nastavnog procesa.

Nastava u školi realizuje se po nastavnim planovima i programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o osnovnoj školi.

Osnovna škola

Škola izvodi nastavu na srpskom jeziku, a roditelji imaju mogućnost da se opredele i za dvojezičnu nastavu, odnosno, deo Programa propisanog od strane Ministarstva prosvete, prati se i na engleskom jeziku, na dodatnim časovima.

Posebni programi (izborna i fakultativna nastava), uklapaju se u Zakonom dozvoljene vremenske i sadržajne okvire. Nastavne aktivnosti su organizovane tako da kod učenika podstiču motivaciju za usvajanje novih znanja, kao i razvoj sposobnosti i ličnih osobina. Primena savremenih metoda u nastavi, kao i redovna analiza svih oblika rada sa učenicima, doprinosi ostvarivanju kvalitetnog obrazovnog procesa.

Svakom učeniku omogućeno je da, u skladu sa afinitetima, učestvuje u različitim oblicima slobodnih aktivnosti (sport, umetnost, prirodne nauke, umetničke radionice, dramska, literarna, novinarska sekcija).

Po završetku Osnovne škole “Vladislav Petković Dis”, učenici stiču pravo da se upišu u sve gimnazije i srednje stručne škole u zemlji i inostranstvu.

Gimnazija

U Gimnaziji se nastava odvija po Programu Ministarstva prosvete, na srpskom jeziku, a osnovni programski specifikum naše škole je to što deo tog Programa, deca svakodnevno savladavaju i na engleskom jeziku.

Nastava je celodnevna od 9 – 16č.
Učenici u toku nastavnog dana imaju redovnu, dodatnu, individualnu nastavu, vannastavne aktivnosti, izradu domaćih zadataka, kao i nastavu na engleskom jeziku.

Škola je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima i specijalizovanim učionicama, kabinetima za fiziku, hemiju, biologiju i informatiku. U školi su angažovani kompetentni profesori i stručni saradnici koji su motivisani da se usavršavaju i postižu visoke standarde u nastavi.

Privatna Gimnazija „Vladislav Petković Dis“, kao moderna škola sa savremenim načinom realizacije nastavnih planova i programa, daje novi doprinos i podsticaj kvalitetu obrazovanja u našoj zemlji.