Projektinženjering Tim

Projektinženjering Tim d.o.o.
Cara Dušana, br. 90-92,
018/522-177
office@projektinzenjering.com

Firma Projektinženjering Tim d.o.o. je osnovana 01.07.2013. godine u Nišu. Vlasnik i direktor firme je dr Dragan Zlatkov, dipl.inž.građ. Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i stručni nadzor.

Osim ovih usluga preduzeće se bavi i inženjeringom, projektmenadžmentom, tehničkim prijemom, energetskom sertifikacijom objekata i izradom tehničke dokumentacije. Prosečno na godišnjem nivou Projektinženjering Tim d.o.o. ima oko 50 klijenata, od toga su 2 do 3 klijenta strani investitori.

Firma Projektinženjering Tim d.o.o. posluje na lokaciji u Nišu, u ulici Cara Dušana, br. 90-92, tl. 018/522-177, email: office@projektinzenjering.com.

Poseduje savremenu računarsku, štamparsku opremu i odgovarajuće softvere. Ukupan broj zaposlenih je 18 inženjera građevinske i arhitektonske struke sa sledecim licencama: 300, 310, 311, 314, 381, 401, 410, 411, 412 i 413 koji su članovi Društva arhitekata Niša, Saveza inženjera i tehničara, Udruženja za zemljotresno inženjerstvo, Društva građevinskih konstruktera Srbije, Revizorske komisije Ministarstva Građevinarstva.

Projektinženjering Tim d.o.o. je vlasnik patenta “Adaptivni sistem za seizmičku zaštitu objekata“, broj patenta 57544 od oktobra 2018. 2015. godine preduzeće dobija priznanje Trijenala arhitekture u kategoriji arhitektonskih projekata i zahvalnicu Saveza inženjera i tehničara Srbije.

Od 06.01.2021. god. Projektinženjering tim poseduje sertifikate ISO 9001,  ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001 za oblast  projektovanje, stručni nadzor, projektmenadžment, tehnički prijem objekta, energetska sertifikacija objekata i inovacije sistema i proizvoda u oblasti građevinarstva

Preduzeće svoje usluge pruža na teritoriji cele Srbije, dok preko posredničke firme FormaPharm Engineering Group svoje usluge pruža na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Rusije.

Najznačajniji klijenti Projektinženjering Tim-a d.o.o. su Centar za planiranje urbanog razvoja, FormaPharm Engineering Group, Lidl, Delta inženjering doo, Mašinoprojekt kopring AD, MS Projekt, Amec doo, Opštinska uprava opštine Doljevac, Studentski centar Niš, Turistička organizacija Raška, Ministarstvo odbrane – Računovodstveni centar, Opšta bolnica Pirot, OŠ “ Vuk Karadžić“ Nis, O.Š. „Drinka Pavlović“ Kursumlija, Osnovna škola „Miloje Zakić“ Kuršumlija, „Delta Nilion“…