Psihološko savetovalište "Psiholight"

Voždova 7/2,18000 Niš

+381 (0)18 513 558
+381 (0)62 308 369

e-mail kontakt

Psihološko savetovalište „Psiholight“

– U specijalističkoj psihoterapijskoj ordinaciji možete rešiti svoje lične i porodične psihološke probleme.

-Specijalista medicinske psihologije i psihoterapeut Lidija Nikolić pruža Vam usluge psihodijagnostike i psihoterapije, kao i mogućnost konsultacije psihijatra. Metode rada omogućavaju identifikaciju karakteristika psiholoških problema i karakteristika ličnosti pomoću specifičnih testova i projektivnih metoda. Ovakva dijagnostika uz odgovarajuće psihoterapijske metode rada, omogućava uspešno razrešenje psiholoških problema.

– Pored individualnog tretmana, sprovodi se i specifican tretman partnerskih, predbračnih, bračnih i porodičnih odnosa.

– Uspešno se rešavaju problemi učenja i adolescencije kao i problemi adaptacije, interpersonalnih i emocionalnih odnosa.

PRONAĐITE SVETLOST I RADOST ŽIVOTA