Specijalistička internistička ordinacija "Rheuma medica"

Knjaževačka br.12, 18000 Niš

018 258 649
064 70 00 727

Radno vreme:
Radnim danom od 09 do 20h
Subotom od 09 do 15h 

e-mail kontakt
www.rheumamedica.com
Posetite nas na Fejsbuku

Specijalistička internistička ordinacija “Rheuma medica” se nalazi u Knjaževačkoj br.12 (u blizini Benetona)

REUMATOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste reumatologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

DXA DENZITOMETRIJSKI PREGLEDI

Pregled obuhvata bezbedno i neinvazivno merenje koštane  mineralne gustine  kičme i kuka. Nakon snimanja dobija se nalaz lekara specijaliste-reumatologa, sa analiziranim rezultatima i propisanom terapijom.
DXA denzitometrija je zlatni standard za dijagnozu osteoporoze.

ULTRAZVUČNI PREGLEDI  ZGLOBOVA, MIŠIĆA I MEKIH TKIVA

Ultrazvukom se mogu videti zlogobovi, mišići i meka tkiva. Koristi se kod povreda mekih tkiva ili zglobova, kao i kod upala i bolova u zglobu ili u tkivu, nepoznatog uzroka. Ultrazvuk zgloba se koristii u slučajevima kada u zglob treba dati (pomoću injekcije, intra artikularno) određenu terapiju, ili punktirati, da bi se izvadila “voda” iz zgloba.

PUNKCIJA ZGLOBA

Punkcija zgloba se radi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Radi se pod kontrolom ultrazvuka, kad se na ekranu prati put igle za punkciju i ceo proces evakuacije izlivene tečnosti iz zglobne šupljine. Evakuisana tečnost se može poslati na citološku, mikrobiološku ili biohemijsku analizu, zavisno od procene reumatologa.

INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA

Intraartikularna injekcija je terapijska mera kojom se u šupljinu zgloba ubrizgava lek: najčešće kortikosteroid u cilju lečenja zapaljenja ili neki od derivata hijaluronske kiseline (VISKOSUPLEMENTI) u cilju obnavljanja zglobne hrskavice.

ORTHOKIN TERAPIJA

 Orthokin terapija je najsavremeniji vid biološke terapije bez dodataka hemijskih i drugih stranih supstanci, kao i bez prisustva faktora koagulacije i ćelija krvi.

Orthokin terapija sadrži serum dobijen iz krvi samog pacijenta obogaćen antizapaljenskim proteinima i faktorima rasta.
Antizapaljenski proteini zaustavljaju dalje oštećenje hrskavice zglobova kao i oštećenje mišića, ligamenata i tetiva a faktori rasta obnavljaju oštećena tkiva.

Orthokin terapijski sistem je bezbedniji i efikasniji od drugih terapijskih sistema koji se primenjuju za lečenje oboljenja i povreda zglobova, mišića, tetiva i ligamenata.

 KARDIOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste kardiologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

 Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića i srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. 
Color-doppler tehnika omogućava vizuelizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

Doppler krvnih sudova vrata je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova ili njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda.

 AMBULATORNI MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMBP)

Metoda je neinvazivna, automatizovana, omogućava merenje krvnog pritiska i danju i noću,  u zadatim intervalima tokom 24 ili 48 h. Razmak između merenja je 15 do 30 minuta. Ovaj način merenja se pokazao u najboljoj korelaciji sa  promenama na target organima uzrokovanih  hipertenzijom.

ERGOMETRIJA

Ergometrija ili test fizičkim opterećenjem je neinvazivna dijagnostička metoda koja može otkriti simptome i znakove oboljenja srca i krvnih sudova (koronarna bolest srca) koji nisu prisutni u mirovanju i kojom se može proceniti srčana funkcija. Ergometrija se izvodi na ergo biciklu uz progresivni porast stepena opterećenja prema standardiziranom protokolu pri čemu se beleže vrednosti krvnog pritiska i pulsa, promene na EKG-u kao i subjektivne tegobe ispitanika (bol u grudima, gušenje, bol u nogama, vrtoglavica i sl).

 HOLTER MONITORING EKG-A

Promene u poremećaju srčnog ritma, koje nisu kontinuirane, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama, neće uvek biti registrovane na običnom EKG snimku, a posebno ne tokom jednog lekarskog pregleda. Kako bismo saznali da li postoje promene u električnoj aktivnosti srčanog mišića u svakodnevnim, realnim životnim okolnostima 24h, 48h i 72h Holter EKG-a je veoma važna dijagnostička metoda.

ENDOKRINOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste endokrinologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

 ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE

Ultrazvuk štitaste žlezde je pouzdana i bezbolna dijagnostička metoda. Ultrazvukom se dijagnostikuju sve promene u veličini, građi (strukturi) i prokrvljenosti štitne žlezde.

 HEMATOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste hematologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije, kao i pregled subspecijaliste hematologije, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije kod trombofilija.

NEFROLOGIJA

 Nefrološka obrada bolesnika sa sumnjom na akutnu i hroničnu bubrežnu bolest. Dijagnostika i lečenje visokog krvnog pritiska i bolesti bubrega, infekcija urinarnog trakta, naslednih bolesti bubrega, tumora i oštećenja bubrega uzrokovanih lekovima. Konsultacije u vezi primene lekova kod bubrežnih bolesnika

ULTRAZVUK BUBREGA I UROTRAKTA

 GASTROENTEROLOGIJA

Pregled specijaliste gastroenterologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

 ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA

 NUTRITIVNA TERAPIJA

Nutritivna terapija pruža preporuke za zdravu ishranu svim ljudima, i zdravim i bolesnim, trudnicama, dojiljama i deci. Individualni pristup, omogućava prilagođavanje ishrane u odnosu na Vaše karakteristike, radne obaveze, bolesti i drugo.

Lekar subspecijalista za ishranu (dijetolog) na osnovu kliničkog pregleda, antropometrijskog merenja (merenje telesne visine, merenje telesne težine, izračunavanje BMI (Body mass index), izračunavanje ITM (idealne telesne mase)) i razgovora sa pacijentom, uzimajući u obzir njegove zdravstvene i druge karakteristike, pravi individualni plan lečenja (individualni program ishrane i aktivnosti).

ONKOLOŠKI  PREGLED

Pregled specijaliste onkologa, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.