018 539 864
063 407 757
okident@gmail.com


 

Sremska 14, 18000 Niš

Stomatološka ordinacija „Oki – Dent“ – Stručnost osoblja, vrhunski kvalitet usluga, rad sa najsavremenijim materijalima, pristupačne cene, naša su najbolja preporuka.
U stomatološkoj ordinaciji “ OKI DENT “ se obavljaju sve vrste stomatoloških usluga.

   KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

 • Plombiranje zuba najsavremenijim – estetskim materijalima
 • Lečenje kanala korena zuba
 • Rekonstrukcija zuba estetskim materijalom

  DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 • Preventivno zalivanje fisura
 • Plombiranje mlečnih i stalnih zuba
 • Vađenje mlečnih i stalnih zuba
 • Motivacija i obuka o oralnoj higijeni

  PROTETIKA

 • Protetsko zbrinjavanje delimične bezubosti, skeletirane proteze, akrilne parcijalne proteze
 • Protetsko zbrinjavanje totalne bezubosti
 • Izrada metalokeramičkih krunica i mostova

  ORALNA HIRURGIJA

 • Vađenje zuba i zaostalih korena
 • TH Alveolita
 • Apikotomija
 • Hirurško vađenje zuba

  BOLESTI USTA I PARODONTOLOGIJA

 • Uklanjanje mekih naslaga i zubnog kamenca
 • Tretman parodontalnih džepova

  OSTALE USLUGE

 • Pregledi i saveti pacijenata su besplatni
 • Za radove većeg obima mogućnost odloženog plaćanjaHITNE INTERVENCIJE 063 407 757