Sudski tumač akademije "Oxford"

Obrenovićeva 15/1, 18 000 Niš

018 245 128

e-mail kontakt
www.sudskitumac-srbija.com
Posetite nas na Fejsbuku

 Sudski tumač akademije „Oxford“ nudi vam kvalitetne usluge:

Usluge pismenog prevodjenja
Pismeno prevodjenje sa overom ovlašćenih sudskih tumača
Usmeno prevodjenje – Simultano i Konsekutivno

USLUGE PISMENOG PREVODJENJA
SUDSKI TUMAČ

Prevodimo zakonske tekstove, tendersku dokumentaciju, web prezentacije, knjige, časopise, kataloge, prospekte, naučne radove. Radimo sve vrste prevoda u zemlji i inostranstvu.


Prevodi iz oblasti:


Ekonomije, prava, politike i diplomatije, istorije, književnosti, bankarstva, publicistike, žurnalistike, medicine, prirodne i tehničke nauke, turizma…
PISMENO PREVODJENJE SA OVEROM OVLAŠĆENIH SUDSKIH TUMAČA

„Oxford“ vam nudi i prevodjenje dokumenata, ugovora, tenderske dokumentacije, sertifikata, ličnih dokumenata i drugog sa overom ovlašćenih sudskih tumača sa svih i na sve jezike.

Pismeno prevođenje sa overom ovlašćenih sudskih tumača:


Sudski tumač za albanski
Sudski tumač za arapski
Sudski tumač za belgijski
Sudski tumač za bugarski
Sudski tumač za češki
Sudski tumač za danski
Sudski tumač za engleski
Sudski tumač za francuski
Sudski tumač za finski
Sudski tumač za grčki
Sudski tumač za hebrejski
Sudski tumač za holandski
Sudski tumač za hrvatski
Sudski tumač za italijanski
Sudski tumač za japanski
Sudski tumač za kineski
Sudski tumač za latinski
Sudski tumač za mađarski
Sudski tumač za makedonski
Sudski tumač za nemački
Sudski tumač za norveški
Sudski tumač za pakistanski
Sudski tumač za persijski
Sudski tumač za poljski
Sudski tumač za portugalski
Sudski tumač za romski
Sudski tumač za rumunski
Sudski tumač za slovački
Sudski tumač za slovenački
Sudski tumač za španski
Sudski tumač za švedski
Sudski tumač za turski
Sudski tumač za ukrajinski


Lična dokumenta


Dokumenta za vize
Izvodi iz mat.knjige rodjenih, venčanih, umrlih, itd..
Uverenje (suda, policije, fakulteta, škola, firmi..)
Potvrde
Izjave
Odluke
Rešenja
Svedočanstva
Diplome
Sertifikate
Saobraćajne i vozačke dozvole
Ugovori
Dokumenta za penzije
Molbe
Formulari, obrasci

Ostale usluge

Potrebno Vam je da stavite pečat Apostile a niste u tom gradu, mi mozemo i to! Pošaljite nam brzom poštom Vaša orginalna dokumenta, mi Vam prevedemo, stavimo Vam Apostile i vratimo na Vašu adresu.

Potreban Vam je sudski tumač za venčanje, mi možemo i to! Organizujemo Vam u Vašoj opštini, gradu, tumača koji će doći na Vaše venčanje.

Idete u inostranstvo? Potrebno Vam je popunjavanje formulara? Na pravoj ste adresi!
USMENO PREVODJENJE – SIMULTANO I KONSEKUTIVNO


Prevodilačka agencija Oxford je specijalizovana za prevođenje svih vrsta tekstova sa svih svetskih jezika po najpovoljnijim cenama u najbržem mogućem roku.

Naši saradnici su ovlašćeni tumači sa važećom licencom izdatom od nadležnog državnog organa, tako da je njihova stručnost garant da su prevedeni tekstovi tačni i pouzdani.

Vaš materijal koje je potrebno prevesti nam možete poslati na nekoliko načina i to: putem e-maila,cd-a, flesh kartice ili kao štampani dokument.

Naša agencija je specijalizovana za pružanje prevodilačkih usluga sa/na preko 30 jezika za sve vrste tekstova, od opštih do stručnih, kao i ličnih dokumenata i dokumenata pravnih lica.

Svi prevodioci su diplomirani filolozi, koji ne raspolažu samo perfektnim lingvističkim znanjima iz izvornog i ciljnog jezika, već istovremeno i praktičnim iskustvima u prevođenju iz različitih oblasti.

Za svaki od preko 30 svetskih jezika, za koje Vam možemo ponuditi uslugu prevodjenja, nudimo Vam i mogućnost overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Kuriri brze pošte će na Vaš zahtev preuzeti materijal i dostaviti Vam prevedenu verziju na kućnu ili adresu poslovnog sedišta.

Za kratko vreme stekli smo veliki broj zadovoljnih klijenata među domaći i stranim kompanijama. Problem sa prevođenjem tekstova je naša briga.

Konsekutivno i simultano prevođenje na svim jezicima za:

Konferencije
Poslovne razgovore
Sudske rasprave
Prezentacije
Predavanja
Konferencije za štampu
Sajmove
Savetovanja
Telefonske razgovore sa inostranstvom