tatravagonka bratstvo logo

Tatravagonka Bratstvo doo
Bikovački put 2
24000 Subotica

+381 (0)24 623 200

info@tvbratstvo.rs
www.tatravagonkabratstvo.rs

Tatravagonka Bratstvo d.o.o. se ove godine može pohvaliti sa 130-godišnjom tradicijom u oblasti rada na železničkim teretnim vagonima.

Proizvodni  program se  bazira  na  popravci,  reviziji, rekonstrukciji  i  proizvodnji  teretnih  vagona  i  njihovih rezervnih  delova.

Fabrika se prostire na površini od 17 hektara, strateški je veoma dobro locirana u jugozapadnom delu grada Subotice, a samo je ograda deli od železničkog koridora Budimpešta – Beograd. Fabrika je samo 3 km udaljena od međunarodnog autoputa Budimpešta – Beograd, drumskog Koridora X. Površina pod objektima je 2,25 hektara; unutar fabrike postoji mreža od oko 7 km pruga, sa mogućim pristupom javnoj železničkoj mreži sa dve strane.

Posedujemo savremene mašine i uređaje potrebne za rad na vagonima, kao i potrebne sertifikate kvaliteta za rad koji zadovoljavaju većinu evropskih propisa. Zajedno sa stručno obučenim osobljem, spremni smo da odgovorimo visokim kvalitetom i pouzdanošću različitim zahtevima kupaca.

Godišnji kapacitet fabrike je oko 1.000 velikih revizija teretnih vagona i proizvodnja oko 1000 novih teretnih vagona.

Tatravagonka Bratstvo nudi širok spektar usluga koji obuhvata:

– navlačenje i skidanje točkova sa osovine (IS3),
– polu-automatsko zavarivanje,
– sačmiranje,
– farbanje
– kasacija vagona,
– brušenje,
– bušenje,
– glodanje,
– rezanje,
– mehaničko i gasno sečenje lima,
– savijanje i ispravljanje lima,
– sečenje plazmom,
– kopirno rezanje,
– merenje, održavanje i popravku delova kočionog sistema,
– NDT metode ispitivanja.
– Etaloniranje merila ( zahtev  cenovnik )