“Pravi grob umrlih leži u srcima živih.“ – Eugen Heriot – francuski mislilac (1872 – 1957)

“Biti koristan i nakon smrti, najviši je oblik ljudske savesti“ – Dr Aleksandar Kostić (1893 – 1983)

“Budimo odgovorni prema životu, sebi i bližnjima“ – moto Udruženja “Oganj“

Čovek je jedinstveno biće kojem su dati misao i slobodna volja. Data mu je mogućnost da uči, saznaje, menja se i prilagođava sredini, okolnostima, novim saznanjima i dostignućima.

Poštujući svoju prošlost i tradiciju, a shvatajući neminovnost promene navika i običaja, čovek pokušava da pomiri jedno i drugo i obezbedi sklad između njih.

Ovo su imali u vidu idejni tvorac Udruženja “Oganj“ Dr Jovan Jovanović Zmaj krajem 19-og veka, kao i Dr Vojislav Kujundžić uz najobrazovanije ljude Srbije, većinom lekare, kada su 1904.godine osnovali Uduženje “Oganj“.

Sastanak Uprave 1923
Sastanak Uprave 1923

Odani svom narodu i tradiciji, ali naoružani znanjem koje je u to vreme bilo dostupno malobrojnoj populaciji, odlučili su da se udruže i da edukuju stanovništvo o problemima i zdravstvenim opasnostima do kojih dovodi sahranjivanje u zemlju, o potrebi da se zaštiti i sačuva životna sredina za potomstvo.

Na inicijativu članova 1930-te godine ustanovljena je slava Udruženja “Oganj“ – Ognjena Marija (30.7.), a posle višegodišnjih kontakata i razgovora sa patrijarsima SPC, od 1973.god. Pravoslavna crkva obavlja verski obred – opelo, prilikom ispraćaja na kremaciju, jer su pokazali razumevanje za vernike koji se za ovaj način sahrane opredeljuju iz humanih razloga očuvanja zdrave životne sredine za buduće generacije.

Udruženje Oganj 2018
Udruženje Oganj 2018

Biti član Udruženja “Oganj“ znači zalagati se za život, zdrav, aktivan i dug , a istovremeno razmišljati kakav svet ostavljamo potomstvu.

Svesni brzine današnjeg življenja, činjenice da su porodice sve manje, razuđene širom zemlje pa i sveta, finansijskih i organizacionih problema koji dodatno opterećuju porodicu pored tuge za gubitkom voljene osobe, a smatrajući da svaki čovek zaslužuje dostojan ispraćaj i poštovanje njegove želje, bez obzira da li je opredeljen za kremaciju ili ne, članovi Udruženja su 1987.godine osnovali Solidarni fond.

Ovim su omogućili, prvi i jedini u Srbiji, da svako može za sebe da obezbedi primerenu i dostojanstvenu sahranu, a da time ne optereti bližnje.