Veterinarska ambulanta "Rašavet"

Dragiše Cvetkovića 41 a, 18 000 Niš

018 4287 211
062 661 505

e-mail kontakt

Veterinarska ambulanta „Rašavet“ – radno vreme
Ponedeljak-Petak:12-20 h 
Subota:08-14 h
Dežurstvo i pripravnost u toku 24 časa,7 dana u nedelji 

PREVENTIVNA VET.MEDICINA 
• Vakcinacija štenadi i pasa protiv infektivnih bolesti 
• Vakcinacija mačića i mačaka protiv infektivnih bolesti 
• Vakcinacija pasa i mačaka protiv Besnila 
• FAVN test-određivanje titra antitela na virus Besnila 
• Provera stečenog imuniteta pasa prema inf.bolestima određivanjem titra antitela 

KURATIVA 
• Klinički pregledi pasa,mačaka,kunića,ukrasnih ptica,egzota sa terapijom
• Specijalistički pregledi 

DIJAGNOSTIKA 
• Ultrazvučna dijagnostika srca,abdomena,reproduktivnih organa,žlezdi,oka 
• Ultrazvučni pregled mišića i tetiva,zglobova 
• Rendgen dijagnostika:nativna,sa kontrastom 
• EKG dijagnostika u pripremi 
• Invazivna dijagnostika-biopsija 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA 
• Klinička biohemija 
• Enzimologija i izoenzimski profili 
• Imunologija,faktori zapaljenja 
• Hematologija,profili anemija,morfološko ispitivanje ćelija krvi 
• Mikrobiologija-bakteriologija,mikologija 
• Parazitologija 
• Serologija-dokazivanje prisustva virusa monoklonskim antitelima 
• Patohistologija i imunohistohemija 
• Citologija 
• Reproduktivna patologija-dinamika polnog ciklusa i ovulacije,određivanje optimalnog vremena parenja 
• DNK analize-nasledne bolesti 

HIRURGIJA 
• Opšta hirurgija 
• Reproduktivna hirurgija 
• Estetska i rekonstruktivna hirurgija 
• Abdominalna hirurgija 
• Hirurgija glave i vrata 
• Ortopedska hirurgija 

STOMATOLOGIJA 
• Stomatohirurgija 
• Protetika vilice

Kućne posete i urgentna stanja