Vinarija KIŠ
Karlovačkog Mira 46,
21205 Sremski Karlovci

+381 (0)21 882880
+381 (0)62 461046

 info@vinarijakis.com
www.vinarijakis.com

Istorija Vinarije Kiš, mnogo je kraća, te se za našu prvu berbu računa 1830. godina. Istini za volju, prvi vinograd kupljen je daleke 1801. godine.

Šta se tačno događalo tih 29 godina nije nam sasvim poznato i ostavlja prostora za istraživanje. Ono što pouzdano znamo je da su naši pradedovi tada počeli, preživljavali razne uspone i padove tokom ova bezmalo dva veka iza nas, ali da proizvodnja nikad nije zamirala.

Prvi vinograd kupljen je davne 1801. godine. Tada je važilo neko nepisano pravilo da jedna porodica može lepo da živi ako u posedu ima 2 hektara vinograda sa koga bere grožđe, prerađuje ga u vino i prodaje. Vinogradi su se prvih 100 godina širili onoliko koliko se širila i porodica. U periodu nakon II svetskog rata, uspeh je bio sačuvati postojeće. Mnogi su ih tada prodavali ili sadili nekom drugom kulturom. Ne i naša porodica. Naši preci su razmišljali dugoročno…

Danas, u posedu imamo 14 hektara vinograda: 11,5 u rodu i 2,5 u pripremi. Najveći deo nalazi se na potezu Matej, elitinim karlovačkim vinogradima sa koga dolazi najkvalitetnije grožđe. U prošlosti, ovaj deo su nazivali i Šećerni do jer je ovde grožđe oduvek nakupljalo najviše šećera. Imajući u vidu činjenicu da je u pitanju kotlina koja se obrušava prema Dunavu, čime se sva suvišna vlaga spušta na dole, odlično strujanje vetrova kao i to da ove vinograde greju dva sunca: jedno sa neba i drugo sa Dunava, kvalitet grožđa nije za iznenađenje. Pored zasada Grašca belog (čuveni klon SK 54), Šardonea, Portogizera, Frankovke i Caberne sovinjona, ovde se nalaze i prvi zasadi Rajnskog rizlinga i Merloa na Fruškoj gori, na koje smo posebno ponosni.

Manje količine Grašca belog zasađene su i u vinogradima Lipovac i Ćušilovo, dok se nešto Merloa i Rajnskog rizlinga nalazi i u vinogradu Krstuševina.

ođeni mišlju da nemaju sve turističke grupe posete vinarijama u programu, 24.05.2018. godine otvorili smu u centru Sremskih Karlovaca malu vinoteku. Na ovaj način smo omogućili turistima da lakše dođu do nas, upoznaju naša vina, degustiraju ih i po želji, ista i kupe. Pored standardnih, u vinoteci postoji i mogućnost kupovine poklon pakovanja po želji i zahtevu kupca.

Vinoteka se nalazi na centralnom trgu u Sremskim Karlovcima, Trgu Branka Radičevića br. 5 (ulaz iz Patrijarha Rajačića) i otvorena je svakog dana, sem ponedeljka od 9 do 17 časova. U vinoteku možete doći i bez zakazivanja, a sve detalje možete proveriti i putem broja telefona 021 88 35 80.